Bestekteksten

 

Bestektekst Bodemhygrolatie® met HR-Termoparels®

Isolatiewerk, de aan te brengen voorzieningen

Isolatiewerk door middel van het aanbrengen van een dampremmende bodemafsluiting met geïntegreerde thermische isolatie. Merk Termokomfort® Bodemhygrolatie®, het systeem is herkenbaar aan de helder blauw-transparante folie verpakking, waarin polystyreen parels, merk Termoparels®, herkenbaar aan bijmenging van 5% blauwe of ander gekleurde polystyreenparels, luchtdicht zijn verpakt, met de volgende eigenschappen:

 • Na inspectie van de vloer en in de kruipruimte aanwezige leidingen, de voorbereidende werkzaamheden en egalisatie van de kruipruimtebodem uitvoeren.
 • De gevulde Bodemhygrolatie®-elementen strak aaneensluitend op de bodem van de kruipruimte en tegen de funderingsmuren aanbrengen.
 • Conform de verwerkingsrichtlijnen deze werkzaamheden uit voeren evenals de controle op de werking van de kruipruimte-ventilatie.
 • Het uitgenomen kruipluik weer aanbrengen en voorzien van een attentiesticker.
 • Leveren en aanbrengen en voor 10 jaar garanderen conform omschrijving in garantiecertificaat door de Termokomfort® systeemverwerker.

Informatie over Bodemhygrolatie

STABU:

B123100.113.f02 EPS-SCHUIMPAREL, ISOLATIEMATRAS (BRL 2110+w03)
versie: 001.+   datum: 14-12-2005   auteur: FV-FPS

 1.  Fabrikaat: Termokomfort Nederland BV
 2. Type: Bodemhygrolatie®, dubbelwandige kunststoffolie elementen gevuld met HR-Termoparels®
 3. #
  \Vorm: langwerpig element met overlap in breedte- en lengterichting
 4. #
  \Materiaal parels: geëxpandeerd polystyreenschuim EPS
 5. #
  \Kleur parels: wit met een toevoeging van ± 1% blauw gekleurde parels
 6. #
  \Materiaal vulelementen: genopt en geperforeerd polyethyleen kunststof binnenelement en dicht polyethyleen kunststof buitenelement
 7. #
  \Warmtegeleidingscoëfficiënt parels (W/m.K): 0,037
 8. #
  \Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97)(klasse): 1
 9. #
  \Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 1
 10. #
  \Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1
 11. #
  \Maatgevende rookdichtheid (NEN 6066+w97) (D L;h;max) (m-1): 5,8
 12. #
  \Dampdiffusieweerstandsgetal folie (µ): > 9000
 13. #
  \Treksterkte folie (N/mm2): 13 - 20
 14. #
  \Afmetingen (b x h x l) (mm): 630 x 95 x 2.700. OPMERKING: andere lengten mogelijk
 15. #
  \.....
 16. EPS-schuimparels leveren onder KOMO-attest
 17. #
  \.....

TER033  Bodemhygrolatie HR-Termoparels; polystyreenparels

 

Bestektekst Dakisolatie met HR-Termoparels®

Isolatiewerk, de aan te brengen voorzieningen

Isolatievoorzieningen d.m.v. na-isolatie met bolvormige polystyreenparels, merk Termoparels®, herkenbaar aan bijmenging van 5% blauwe of ander gekleurde polystyreenparels, kwaliteitsverklaring IKB-BKB nr. 1486/07.

In het dakvlak op afstanden van ca. 2,00 m h.o.h. een rij pannen uitnemen, de dakspouw inspecteren op doorgangen en verontreinigingen, ter plaatse van doorgangen en de dakvoet voorzieningen treffen tegen het uitstromen van de parels in de vulfase. De dakspouw zodanig vullen m.b.v. een inblaaspistool voorzien van een injectielans, waarin de parels en het bindmiddel (op latexbasis) worden gemengd, dat na uitharding in de dakspouw een taai-harde plaat wordt gevormd, die de inwendige spanningen zonder breken of scheuren kan doorstaan. De uitgenomen dakpannen weer terugleggen en eventuele breukpannen vervangen. Het dakvlak vrij van isolatieresten opleveren. Leveren, aanbrengen en voor 10 jaar garanderen conform omschrijving in garantiecertificaat door de Termokomfort systeemverwerker.

Informatie over Dakisolatie

B123100.113.f03     EPS-SCHUIMPAREL (BRL 2110+w03) (Grijs)
versie: 001.+   datum: 14-12-2005   auteur: FV-FPS

 1. Fabrikaat: Termokomfort Nederland BV
 2. Type: HR++-Termoparels®
 3. #
  \Materiaal: geëxpandeerd polystyreenschuim EPS
 4. #
  \Kleur parels: grijs met een toevoeging van ± 1% wit gekleurde parels
 5. #
  \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.K): 0,0337
 6. #
  \Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 1-2
 7. #
  \Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97)(klasse): 1
 8. #
  \Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 1
 9. #
  \Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1
 10. #
  \Maatgevende rookdichtheid (NEN 6066+w97) (D L;h;max) (m-1): 5,8
 11. #
  \.....
 12. EPS-schuimparels leveren onder KOMO-attest
 13. #
  \.....

TER033  HR++-Termoparels; polystyreenparels EPS

B123100.113.f04     BIOFOAMPAERL (BRL 2110+w03) (Groen)
versie: 001.+   datum: 14-06-2011   auteur: Frank Koster

 1. Fabrikaat: Termokomfort Nederland BV
 2. Type: BiofoamPearls®
 3. #
  \Materiaal: geëxpandeerd PLA
 4. #
  \Kleur parels: lichtgroen
 5. #
  \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.K): 0,038
 6. #
  \Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 1-2
 7. #
  \Bijdrage brandvoortplanting (EN 11925-2:2002) (Euroklasse): E
 8. #
  \Vlam vertragende eigenschappen (DIN 4102-1: B2
 9. #
  \Termiet en ongediertebestrijding (EN 117/118): Niet aangevallen
 10. #
  \Schimmelvorming: (ISO 4833)
 11. #
  \Export: (ISPM): geschikt voor de export zonder verdere behandeling
 12. Biofoampearls leveren onder KOMO-attest
 13. #
  \massa: 15-17 kg/m³

TER033  BiofoamPearls; Geëxpandeerde gepolymeriseerde melkzuur parels EPLA

 

Bestektekst spouwmuurisolatie met HR-Termoparels®

Op de kruisingen van lint- en stootvoegen gaten boren (onderlinge afstand varierend van 0,8 tot max. 1,2 m afhankelijk van de situatie) of aan de binnenzijde boren en vullen volgens overeengekomen boorpatroon of d.m.v. aanwezige conusgaten. De spouw zodanig vullen m.b.v. inblaaspistool, waarin de Termoparels® en het bindmiddel (op latexbasis) worden gemend, dat na uitharding in de spouw een taai-harde plaat wordt gevormd, die de inwendige spanningen zonder breken of scheuren kan doorstaan. De in de voegen geboorde gaten afwerken met een mortel in de juiste kleur. Leveren en aanbrengen en voor 10 jaar garanderen conform omschrijving in garantiecertificaat door deTermokomfort systeemverwerker.

Metselwerk In te metselen c.q. aan te brengen voorzieningen. Isolatievoorzieningen d.m.v. na-isolatie met bolvormige polystyreenparels, merk Termoparels®, herkenbaar aan bijmenging van 5% blauwe of ander gekleurde polystyreenparels, kwaliteitsverklaring KOMO-BKB nr. 40004/82, met HR, HR++ of BiofoamPearls.

Informatie over Spouwmuurisolatie

B123100.113.f01     EPS-SCHUIMPAREL (BRL 2110+w03) (Wit)
versie: 001.+   datum: 14-12-2005   auteur: FV-FPS

 1. Fabrikaat: Termokomfort Nederland BV
 2. Type: HR-Termoparels®
 3. #
  \Materiaal: geëxpandeerd polystyreenschuim EPS
 4. #
  \Kleur parels: wit met een toevoeging van ± 1% blauw gekleurde parels
 5. #
  \Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/m.K): 0,037
 6. #
  \Dampdiffusieweerstandsgetal (µ): 1-2
 7. #
  \Bijdrage brandvoortplanting (NEN 6065+w97)(klasse): 1
 8. #
  \Vlamuitbreidingsklasse (NEN 6065+w97): 1
 9. #
  \Vlamoverslagklasse (NEN 6065+w97): 1
 10. #
  \Maatgevende rookdichtheid (NEN 6066+w97) (D L;h;max) (m-1): 5,8
 11. #
  \.....
 12. EPS-schuimparels leveren onder KOMO-attest
 13. #
  \.....

TER033  HR-Termoparels; polystyreenparels EPS