Subsidie isolatie

In 2021 kunt u weer gebruik maken van de InvesteringsSubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE). Dit houdt in dat, wanneer u woningeigenaar en bewoner bent, u een subsidie kunt aanvragen als u minimaal twee energiebesparende maatregelen uitvoert.

Voordelen isolatie

Het isoleren van uw woning biedt veel voordelen. Zo verbetert u uw wooncomfort, doordat u minder last heeft van tocht en vochtplekken. De verwarming hoeft niet de hele avond aan, omdat de warmte langer blijft hangen en de kou minder makkelijk binnendringt in uw woning. Daarnaast wordt uw woning meer waard, doordat deze energiezuiniger is. U kunt uw huis onder andere isoleren door middel van dakisolatie, bodemisolatie en spouwisolatie.

Algemene voorwaarden ISDE voor particulieren:

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de subsidieregeling voor eigenaar én bewoner moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.

 • Je kunt aanspraak maken op de ISDE-subsidie wanneer je eigenaar van een woning én hoofdbewoner bent. Dit betekend dat je jouw woning niet hebt verhuurd.
 • Er moeten minimaal twee of meer isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd. Je mag er ook voor kiezen om één isolatiemaatregel te combineren met de installatie van een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.
 • Je kunt alleen ISDE-subsidie ontvangen als je de isolatiemaatregelen door een (installatie)bedrijf laat uitvoeren. Je krijgt dus geen subsidie wanneer je zelf maatregelen aanbrengt.
 • Onder de subsidie vallen uitsluitend aanvragen die binnen 12 maanden na uitvoer van de maatregelen (en/of aansluiting op het warmtenet) zijn ingediend.
 • Het moet gaan om isolatiemaatregelen die je ná 1 januari 2020 hebt laten aanbrengen. Voer je meerdere maatregelen uit op verschillende momenten? Dan moet je rekenen vanaf het moment dat je de eerste maatregel hebt laten uitvoeren.
 • Aanspraak maken op subsidie voor isoleren is alleen mogelijk voor en bestaande woning. De ISDE-subsidie is niet van toepassing als het om nieuwbouw of een aanbouw gaat. Ook uitpandige garages en andere bijgebouwen die geheel vrij staan van de woning komen niet in aanmerking.
 • Je kunt pas subsidie aanvragen wanneer de maatregelen uitgevoerd en betaald zijn. Stuur dus ook een betaalbewijs (factuur) mee in je aanvraag.
 • Zowel de isolatiemaatregelen als het apparaat zijn nieuw aangeschaft. Dit moet je aan kunnen tonen met een betaalbewijs.
 • Indien je de subsidie combineert met een warmtepomp of zonneboiler mag je deze niet binnen een jaar na de toekenning weer verwijderen.
 • Deze isolatiemaatregelen zijn alleen geldig als ze aan de geëiste isolatiewaarden voldoen.
 • Er is een minimaal en een maximaal aantal vierkante meters dat per maatregel geïsoleerd moet worden. Dit verschilt per isolatiemaatregel (zie tabel onderaan deze pagina).
 • Meerdere keren aanvragen mag. Maar het moet wel gaan om andere maatregelen. Je hebt geen recht op de subsidie als je al eerder een andere subsidie voor dezelfde type(n) isolatiemaatregel(en) hebt ontvangen.

Subsidie aanvragen

Niet iedereen heeft recht op subsidie. Of u recht heeft op subsidie heeft te maken met de isolatiewaarde en dikte van het isolatiemateriaal. De isolatiewaarde wordt uitgedrukt in Rd- waardes; de Rd- waarde geeft aan hoe goed een isolatiemateriaal van een bepaalde dikte thermisch isoleert. 

We hebben de subsidie bedragen en isolatiewaardes voor u op een rijtje gezet. Kijk voor de volledige maatregelenlijst met de bijbehorende minimale diktes isolatiemateriaal op de site van de Rijksoverheid.

Energiezuinige maatregel Minimale isolatiewaarde Minimale vereiste m²  maximaal m²  indicatief subsidiebedrag per (€)
Gevelisolatie 3,5[m² K/W] 15 170 €25,-
Spouwisolatie 1,1[m² K/W] 15 170 €5,-
Dakisolatie 3,5[m² K/W] 25 200 €20,-
Zolder/vlieringsvloer 3,5[m² K/W] 25 130 €5,-
Bodemisolatie 3,5[m² K/W] 25 130 €4,-
Vloerisolatie 3,5[W/m²K] 25 130 €7,-

Voor isolatiemaatregel, type dakisolatie bestaan er twee uitvoeringvarianten. U kunt er voor kiezen om het dak te isoleren, maar u kunt er ook voor kiezen om de zolder- of vlieringsvloer te isoleren. Wanneer u de zolder of vlieringsvloer isoleert dan geldt de voorwaarde dat de zolder of vliering onverwarmd moet zijn. Dakisolatie en zolder- of vlieringsvloerisolatie zijn niet te combineren als twee maatregelen.

Bij de isolatiemaatregel type vloer- of bodemisolatie kunt u er voor kiezen om de vloer of de bodem te isoleren. Indien u een combinatie van vloer- en bodemisolatie kiest dan komt u in aanmerking voor het bedrag van bodemisolatie. Een combinatie van vloer- en bodemisolatie wordt gezien als 1 maatregel.

U kunt vooraf goed inschatten wat de subsidie ongeveer zal zijn. De Rijksoverheid heeft daarvoor een handige rekentool gemaakt. De subsidie voor uw energiebesparende maatregelen vraagt u gemakkelijk aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.