Nieuwbouw

Ook in de nieuwbouw wordt het isoleren met HR++-Termoparels al 35 jaar toegepast.

 Voordelen Termoparel-isolatiesystemen in nieuwbouw

Lagere metselprijs Niet alleen is het aanbrengen van de isolatie niet meer nodig, ook kan de metselaar door het niet meer gehinderd worden door de isolatie beter en sneller metselen.

Geen bevestigingsmateriaal De (extra) spouwankers met rozetten komen te vervallen.

Geen materiaalverlies Bij het isoleren met de diverse Termoparelsystemen® wordt de gehele spouw gevuld. Uitgaande van dezelfde isolatiewaarde, kan een met HR-Termoparel® gevulde spouw wel tot 2 cm minder breed gemaakt worden ten opzichte van een met dekens of platen geïsoleerde spouwmuur. Dit betekent niet alleen minder metselwerk maar ook smallere funderingsbalken, vensterbanken, spouwlatten, aftimmerhout kozijnen etc.

Geen opslag en transport Isolatiemateriaal is een zeer volumineus materiaal. Er is veel opslagruimte voor nodig. Ook het gejsouw met grote ‘sta-in-de-weg-paketten’ met isolatiemateriaal behoort tot het verleden. Opslag en het transport op de bouwplaats kosten veel geld.

Minder droogstookkosten Voor een aantal afwerkingen, zoals het schilderwerk en de vloerbedekking is het noodzakelijk dat het gebouw voldoende droog is. Vaak dient daarvoor het gebouw drooggestookt te worden. Toepassing van HR-Termoparels® bekort de droogtijd en vermindert de energiekosten.

Lagere financieringskosten De investering in isolatie geschiedt bij dekens/platen aan het begin en bij HR-Termoparels® aan het einde van de bouw. Nog belangrijker is dat de bouwtijd verkort wordt met de tijd die nodig is om de dekens/platen aan te brengen. Dit levert een aanzienlijk financieringsvoordeel op.