Bodemisolatie met Bodemhygrolatie®

Bodemhygrolatie® is een ontwikkeling uit de jaren 80 van de vorige eeuw. In het westen van Nederland heeft men grote problemen met natte kruipruimten. De oplossing voor bodemisolatie die hiervoor gevonden werd was het Bodemhygrolatiesysteem. Bodemhygrolatie is waarschijnlijk het meest onderzochte bodemisolatiesysteem van Nederland. TNO heeft veel rekenmodellen voor allerlei isolatiesystemen gemaakt aan de hand van de praktijkonderzoeken van Bodemhygrolatie. Een heel groot voordeel is dat het systeem zeer eenvoudig is aan te brengen. Twee personen zijn in staat om een gemiddelde eengezinswoning binnen een uur te voorzien van het Bodemhygrolatie-systeem. Het eindresultaat van deze bodemisolatie is goed te controleren door de consument en er komen geen gassen, stank of herrie aan te pas.

Natte kruipruimte en bodemisolatie

Vocht onder het huis... een probleem met een oplossing!

In de woningbouw leveren kruipruimten aanhoudend kopzorgen. De grote boosdoener: de te hoge vochtigheidsgraad in de kruipruimte. Deze te hoge vochtigheidsgraad zorgt voor een gunstig klimaat, waarin zwammen en schimmels gedijen. Niet alleen onder de vloer maar ook daarboven. Dus: in de woning. Van medische zijde komen steeds meer aanwijzingen dat hierdoor schadelijke gevolgen ontstaan voor de gezondheid. Voortdurend vochttransport van kruipruimte naar woongedeelte veroorzaakt bovendien energieverlies. Bodemhygrolatie® is een systeem voor beperking van het warmteverlies via beganegrondvloeren en verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte van woningen en gebouwen

Het vullen van de isolatie elementen.....Dichtsealen van de vulopening

 

Voordelen en werking van Bodemhygrolatie

Uniek systeem voor isolatie van de bodem van de kruipruimte met belangrijke kenmerken:

  • Beperking van het warmteverlies via de begane grondvloer
  • Verlaging van de luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte

Door het isoleren van de bodem van de kruipruimte vermindert het warmtetransport naar de ondergrond: hierdoor neemt de temperatuur in de kruipruimte toe, waardoor het warmteverlies via de beganegrondvloer afneemt. Bodemisolatie in de vorm van Bodemhygrolatie® is tevens dampremmend. Omdat verdamping van vocht energie (warmte) vereist zal indien de verdamping van vocht kleiner wordt ook minder warmte voor deze verdamping nodig zijn; dit levert eveneens een vermindering van het warmteverlies op. Daarnaast leidt een lagere verdamping van vocht tot een verlaging van de relatieve luchtvochtigheid (RV) in de kruipruimte.

Aanbrengen verticale isolatie elementen kruipruimte.....Aanbrengen horizontale isolatie elementen dampdicht

 

Samenstelling en eigenschappen van onze bodemisolatie

Systeemopbouw Bodemhygrolatie® bestaat uit elkaar overlappende dubbelwandige elementen van kunststoffolie die op de bodem en tegen de wanden van de kruipruimte worden aangebracht.

Elementopbouw Het binnenelement bestaat uit in patroon gelaste en geperforeerde kunststoffolie gevuld met HR-Termoparels®. Het vullen kan ter plaatse in de kruipruimte of op het depot van de Termokomfort® systeemverwerker geschieden. Het buitenelement bestaat uit een rondom gelaste kunststoffolie waaraan een overlap is gelaten. Deze buitenfolie is bestand tegen vocht, micro-organismen en humuszuren.

Materiaal Kunststoffolie op basis van polyethyleen. HR-Termoparels® zijn bolletjes geëxpandeerd polystyreen.

Fabricagemethode Kunststoffolie, verkregen door middel van een blaasextrusie-procédé, naden zijn gelast. HR-Termoparels® worden verkregen door bij de raffinage van ruwe olie het ontwijkende styreenmonomeer in gasvorm te winnen. Dit gas laat men condenseren en polymeriseren. Hiermee is een expandeerbaar polystyreen granulaat ontstaan, dat in een expandeerinstallatie wordt omgezet in polystyreenparels.

Vorm Langwerpige elementen met overlap in breedte- en lengterichting.

Afmetingen Ieder element is circa 630 mm breed en circa 120 mm dik. De elementen worden in diverse standaardlengten geleverd.

Gewicht Volumieke massa van de HR-Termoparels®: tenminste 15 kg/m3

Oppervlaktestructuur Glad, voorzien van de opdruk Bodemhygrolatie® een product van Termokomfort®. Kleur Blauw, transparant.

Productsterkte Daar er geen bindmiddel wordt gebruikt, blijven de met Termoparels gevulde elementen flexibel.

Treksterkte kunsstoffolie 13 - 20 N / mm2

Brandvoortplanting HR-Termoparels® voldoen aan de eisen voor klassen 1 volgens NEN 3883. Dit betekent dat het materiaal niet bijdraagt tot brandvoortplanting.

Diffusie gassen vloeistoffen, vaste stoffen De elementen zijn vrijwel dampdicht. Diffusieweerstandsgetal heeft in wezen betrekking op de kunststoffolie µ > 9000.

Bestandheid De elementen zijn bestand tegen invloed van vocht, schimmels en humuszuren. Niet bestand tegen producten die vluchtige organische bestanddelen bevatten.

Thermische eigenschappenGeleiding Warmtegeleidingscoëfficiënt (l) van de HR++-Termoparels® 0,0337 W / (m. K) (vulling)

Toepasbaarheid en bruikbaarheid functioneel Het Termokomfort® Bodemhygrolatiesysteem® is toepasbaar in kruipruimten van bestaande en nieuwe woningen en gebouwen, in situaties waar vochtproblemen in de kruipruimte te verwachten zijn of voorkomen moeten worden. Door een samenspel van isolerende en dampremmende eigenschappen worden de waterdampproductie en de toevoer vanuit de bodem geremd, zodat er een lagere dampspanning in de kruipruimte ontstaat, die nagenoeg gelijk is aan die in de woonruimte. Hierdoor zal er geen vochttransport meer plaatsvinden via de vloer naar de woning. De isolerende eigenschappen beperken het warmteverlies door de vloer, waardoor besparing op energiekosten mogelijk is.

Bruikbaarheid economisch Het systeem is snel aan te brengen. Het isolatiemateriaal is gelijkmatig verdeeld en isoleert de gehele kruipruimte. Bij reparaties aan de in de kruipruimte aanwezige leidingen kunnen de Bodemhygrolatie®-elementen opzij worden geschoven en weer op de plaats worden teruggelegd.

Transport Door Termokomfort®-systeemverwerkers uitgeruste auto's

VoorbereidingOndergrond egaliseren. Puin verwijderen

Verwerking De elementen worden overlappend op de bodem van de kruipruimte gelegd en tegen de fundering van de buitenmuren bevestigd.

Verwerkingstijd Twee tot drie woningen per dag, afhankelijk van de situatie en de bereikbaarheid van de kruipruimte.

Prijzen Volgens opgave van Termokomfort®-systeemverwerkers.

Leveringsvoorwaarden Op aanvraag verkrijgbaar bij Termokomfort®-systeemverwerkers.

Levering Door Termokomfort®-systeemverwerkers.

Levertijd Volgens overeenkomst.

Leveringsgebied Nederland.

Garanties Volgens garantiebepalingen van de Termokomfort®-systeemverwerkers.

Technische service De Termokomfort®-organisatie geeft isolatie- en hygrolatie adviezen voor bestaande en nieuwe woningen.

Rapport van de bodemisolerende prestaties

Uit rapport 2001-BT-R0190 divisie Bouwtechnologie

Uit de berekeningen van het warmteverlies via de beganegrondvloer blijkt dat het aanbrengen van Bodemhygrolatie® resulteert in een aanzienlijke reductie van het warmteverlies via de beganegrondvloer. Vergeleken met een isolatie tegen de onderzijde van de vloer is bij een ventilatievoud van de kruipruimte van 0,6 h-1 Bodemhygrolatie® gelijkwaardig aan een extra isolatie tegen de vloer van tenminste R=2,0 m2 K/W (voor een vrijstaande woning) tot R=2,8 m2 K/W voor een tussenwoning. Bij een ventilatievoud van de kruipruimte van 1,2 h-1 is het effect weliswaar wat minder, maar een dergelijk relatief hoog ventilatievoud is bij Bodemhygrolatie® niet noodzakelijk.
De berekeningen van de RV in de kruipruimte. Bij een natte kruipruimte blijft bij isolatie onder tegen de vloer de RV in de kruipruimte zeer hoog (> 95%). De mate van isolatie speelt hierin geen rol omdat voldoende vocht in de kruipruimtebodem aanwezig is om een dergelijk hoge RV in stand te houden. Door het aanbrengen van Bodemhygrolatie® wordt de verdamping van vocht uit de kruipruimte sterk gereduceerd, waardoor de RV aanzienlijk afneemt. Vooral in de wintermaanden is het effect groot. In het bijzonder voor houten vloeren is dit gunstig, verlaging van de RV betekent immers minder kans op aantasting.
Ventilatie. Bij toepassing van Bodemhygrolatie® is een ventilatievoud van 1,2 h-1 niet noodzakelijk en ook niet aan te bevelen. Bij een geringe ventilatie (bijvoorbeeld 0,6 h-1 zoals hier is gehanteerd) daalt de RV in de kruipruimte door Bodemhygrolatie® aanzienlijk. Uit oogpunt van energiebesparing is verdere beperking van de ventilatie zelfs aan te bevelen.

 

Luchtvochtgehalte met bodemhygrolatie isolatie
Luchtvochtgehalte met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Luchtvochtgehalte gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie
Luchtvochtgehalte gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Temperatuur gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie
Temperatuur gedurende het jaar met bodemhygrolatie isolatie (blauw)

Rapport is ter inzage te downloaden op de Rapporten pagina.

 

Energiebesparing met bodemisolatie

De energiebesparing die kan worden bereikt door Bodemhygrolatie® dan wel het toevoegen van een isolatielaag tegen de onderzijde van de beganegrondvloer wordt bepaald door enerzijds de beperking van het warmteverlies via de beganegrondvloer en anderzijds door het rendement van de verwarmingsinstallatie. Hoe hoger het rendement is van de installatie hoe meer warmte per m3 aardgas nuttig beschikbaar komt: dit houdt overigens wel in dat bij beperking van het warmteverlies de besparing in m3 aardgas kleiner wordt.

In onderstaande tabel is aangegeven welke energiebesparing per m2vloeropppervlak gedurende het stookseizoen kan worden bereikt met Bodemhygrolatie® en met vloerisolatie (R=1,3) onder steenachtige vloeren.

Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3)
Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3)

In onderstaande tabel wordt de energiebesparing gegeven bij toepassing van Bodemhygrolatie® en waarbij tevens het ventilatievoud van de kruipruimte wordt gereduceerd van 1,2 h-1 tot 0,6 h-1, ten opzichte van vloerisolatie (R=1,3)

Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3) en ventilatievoud reductie
Energiebesparing bodemhygrolatie met vloerisolatie (R=1,3) en ventilatievoud reductie